Een nooddouche: van cruciaal belang bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen!

26 april 2017
 Categorieën: Industrieel materiaal, Blog

Delen

Op plekken waar mensen in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen, is de beschikbaarheid van nooddouches verplicht. De aanwezigheid van dergelijke douche kan heel wat schade aan huid en/of ogen beperken en mogelijks vermijden. 

Wanneer dien ik in het bezit te zijn van een nooddouche?

Een nooddouche is een verplichte watervoorziening op plekken waar mensen, om professionele of andere redenen, in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen. Deze verplichting staat beschreven in het Koninklijk Besluit van 2002 betreffende 'de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk' (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, 2002). Een voorbeeld hiervan is een laboratorium of een chemisch bedrijf.  Meer bepaald is dergelijk systeem verplicht wanneer we spreken over stoffen die de huid of ogen erg kunnen irriteren, brandbaar of bijtend kunnen zijn. Dankzij deze douche kan bij contact meteen ingegrepen worden en kan een slachtoffer de getroffen lichaamsdelen snel spoelen met voldoende water. Om een vlotte spoeling mogelijk te maken, voorzien sommige modellen een trekstang of voetpedaal. Vaak is een nooddouche ook voorzien van een oogdouche.

Met welke vereisten moet ik rekening houden bij de installatie?

Wanneer u een nooddouche installeert, dient deze installatie aan verschillende vereisten te voldoen. Meer bepaald moet de nooddouche aangesloten zijn op het waterleidingnet en dient de capaciteit van deze douche minimaal 80 l/m te bedragen. Ook moet het systeem eenvoudig en snel te bereiken zijn en vlot bedienbaar door de gebruiker.  Voor oogdouches geldt hierbij ook dat het slachtoffer in staat moet zijn om beide ogen zo lang als nodig te kunnen spoelen en hierbij mogen ze zeker niet beschadigd worden (Winter, 2016). Wat betreft de temperatuur van nooddouches, stelt Denios (2014) dat het water idealiter tussen 20 en 25 graden Celsius dient te zijn. Voor oogdouches zou de temperatuur best tussen 20 en 30 graden Celsius liggen. Te koud water kan er immers voor zorgen dat het slachtoffer niet in staat is voldoende lang te spoelen.

Welke nooddouche te kiezen?

Er zijn verschillende aanbieders van nooddouches op de markt. Het is belangrijk eerst te bepalen aan welke noden het systeem voor uw locatie dient te voldoen, alvorens over te gaan tot een beslissing. Heeft u de nooddouche slechts tijdelijk nodig of leent uw locatie zich moeilijk tot de installatie van dit systeem? Dan kunt u ook opteren voor de mobiele variant en bestaat er ook de mogelijkheid tot het huren ervan.

Benieuwd naar een speciaalzaak dat nooddouches aanbiedt? Kijk dan eens op Matcon

Bronnen

• Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2002). Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S. 14.3.2002, Ed. 2; erratum: B.S. 26.6.2002, Ed. 2). Gedownload op 26 maart 2017, van www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=2162
• Winter, R. (2016). Wanneer is een nooddouche verplicht. Geraadpleegd op 26 maart 2017, van http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=295 • Denios (2014). Nood- en oogdouches. Gedownload op 26 maart 2017, van https://www.denios.nl/files/folders/2014-denios_nood-en-oogdouches.pdf